logo

Лавка

Създадена на 18 Юли 2011
Социалната институция разполага с павилион за:

Image


1. качествена, здравословна и питателна храна при отчитане на хранителните потребности и личния избор на потребителите и при спазване изискванията на Закона за народното здраве и нормативните актове по прилагането му;
Image

 

2. стоки от първа необходимост и такива, отчитащи потребностите и личния избор на потребителите и при спазване изискванията на Закона за народното здраве и нормативните актове по прилагането му;

Image