logo

Хранителен блок

Създадена на 18 Юли 2011

Image

На потребителите са предоставени:

Image

Стол с 50 места. Кетъринг и професинален кухнески блок. Сервиране на лежащо болните в спалните помещения.

Image

Институцията разполага със съвременна складова база за хранителните продукти и амбалажа.

Image

Социалните услуги, предоставяни в специализираната ни институция отговарят на следните стандарти и критерии за хранене:

Image

1. осигурен правилен режим на хранене, отчитащ изискванията на Закона за народното здраве и нормативните актове по прилагането му;

Image

2. осигурена качествена, здравословна и питателна храна при отчитане на хранителните потребности и личния избор на потребителите и при спазване изискванията на Закона за народното здраве и нормативните актове по прилагането му;

Image

3. съответствие на помещенията, в които се съхраняват хранителни продукти, на изискванията, определени от специализираните контролни органи.