logo

Поддържащи функции

Създадена на 18 Юли 2011

Image

За придвижване от I-ви до II-ри етаж има инсталирана специална автоматизирана платформа

Image

Има изграден собствен перално-сушилен комплекс;

Image

За настанените лица има изграден навес за сушене.

Image

Image

Отоплението и топлата вода се обезпечават посредством парова централа с котел и ко-генератор на природна газ.

Image