logo

in Диетично хранене
Създадена на 18 Юли 2011

Image

На потребителите се предоставя четирикратно хранене, съобразено с добрите практики.

Image

Осигурен е правилен режим на хранене, в т.ч. диетично хранене, съобразено с индивидуалните потребности.

Image

Функционира стол с 50 места и професинален кухнески блок. Сервиране на лежащо болните в спалните помещения.

Image

Дома разполага със съвременна складова база за хранителните продукти и амбалажа.

Image

Социалните услуги, предоставяни в специализираната институция отговаря на следните стандарти и критерии за хранене:

Image

1. осигурен правилен режим на хранене, отчитащ изискванията на Закона за народното здраве и нормативните актове по прилагането му; 2. осигурена качествена, здравословна и питателна храна при отчитане на хранителните потребности и личния избор на потребителите и при спазване изискванията на Закона за народното здраве и нормативните актове по прилагането му; 3. съответствие на помещенията, в които се съхраняват хранителни продукти, на изискванията, определени от специализираните контролни органи.

Image