logo

Нашият екип - общо представяне

Създадена на 18 Юли 2011

Колективът на Дома

Анелия Методиева Милошова    Директор

Управление и администрация

Антоанета Димчова Марковска    Гл. счетоводител

Валерия Николова Нейкова    Социален работник
Ирена Георгиева Кирилова    Социален работник

Илияна Стойнева Янакиева    Психолог

Цветелина Йорданова Григорова      Трудотерапевт

Любка Манева Старша медицинска сестра


Цветанка Георгиева Михайлова    Медицинска сестра
Милка Димитрова Мутавчийска    Медицинска сестра
Лиляна Петрова Вучкова        Медицинска сестра
Цветанка Раденкова Христова    Медицинска сестра
Теменужка Борисова Стоянова    Медицинска сестра
Веселина Иванова Томова        Медицинска сестра

Росица Кирилова Витанова    Рехабилитатор

Мария Спасова Андонова        Рехабилитатор

Кристина Ранчева        Кинезитерапевт

Георги Пешев        Кинезитерапевт
 

                                                 
 
 

Димитрина Константинова    Специалист - ТРЗ, Касиер


Лилия Сапунджиева    Калкулант

 


Пламен Димитров Николов        Домакин

 

Обслужващ персонал
Кухня
Райка Кирилова Тодорова    Готвач
Василка Борисова Стойнева    Пом. Готвач
Кита Йорданова Александрова    Пом. Готвач
Елена Димитрова Гогова        Работник в кухня
Илияна Божидарова Гонева    Работник в кухня
Гинка Павлова Миленкова        Работник в кухня


Хигиенизиране
Стойна Асенова Йорданова    Санитар
Благовестка Благоева Ангелова    Санитар
Веселинка Тодорова Илиева    Санитар
Наташка Стоичкова Кущова    Санитар
Боянка Василева Тасева        Санитар

Живка Здравкова Рангелова    Санитар
Антонина Емилова Ангелова    Санитар
Любка Добрева Митева        Санитар
Кирилка Авиодорова Сотирова    Санитар
Райна Петрова Стоименова    Санитар
Наталия Младенова Арсова    Санитар
Лидия Илчова Павлова        Санитар
Мариана Кирилова Христова    Санитар
Таня Иванова Симеонова        Санитар
Райна Сотирова Барилска        Санитар
Бойка Павлова Георгиева        Санитар
Веска Александрова Ангелова    Санитар
Ангелинка Асенова Стоянова    Санитар
Тодорка Борисова Христова    Санитар
Зоя Асенова Янкова        Санитар
Зоя Живкова Илиева        Санитар


Помощен персонал
Ивайло Горанов Русинов        Шофьор

 Иван Руменов Соколов        Общ работник
 

Кирил Димитров Пашев        Огняр

 

 

   

 

Екипност в ежедневието ...

ekipnost 01
ekipnost 02
ekipnost 03
ekipnost 04
ekipnost 05
ekipnost 06
ekipnost 07
ekipnost 08
ekipnost 09
ekipnost 10
ekipnost 11
ekipnost 12

 ... и в свободното ни време.                            

2016-03 1
2016-03 2
2016-03 3
2016-03 4
2016-03 5
ekip 2012 0
ekip 2012 1
ekip 2012 2
ekip 2012 3
ekip 2012 4
ekip 2012 5
ekip 2013 06 1
ekip 2013 06 2
ekip 2013 06 9
ekip 2013 1
ekip 2013 2
ekip 2013 3