logo

in Медицинското обслужване
Създадена на 18 Юли 2011

Image

За задоволяване на необходимите здравни потребности на потребителите на социални услуги е изготвен писмен план за здравни грижи от лице с подходящо медицинско образование, който включва:

Image

 

1. медицинска история;

 

2. необходими превантивни мерки;

 

3. наличие на алергии;

 

4. потребности от зъболечение;

 

5. потребности от лечение или оздравителни програми;

 

6. имунизации и наблюдение;

 

7. хранене и диети;

 

8. рехабилитация;

 

9. лична хигиена.

Image

Медицинското обслужване е организирано в 24 часов режим на работа.

 

В институцията се осъществяват функциите, както на личен лекар, така и необходимите - съобразно профила на институцията медицински специалности.

 

Предоставят се и стоматологични услуги - в дома има стоматологичен кабинет. Лекарите, медицинските сестри и санитарите са с дългогодишен опит и доказани с времето качества.

Image