logo

Отново на море...

Създадена на 03 септември 2015

 

С незабравими спомени и чудесни преживявания се завърна групата от  20 души на Дома, пътували до Поморие и провели почивка на море.

В края на август 2015 година домуващи и придружащи ги от персонала,  преминаха стотици километри в страната ни с влак, не само за да видят и тази година морето, но и проведатбалнеолечение и  рехабилитационни услуги.

В резултат на добре извършена предварително подготвителна дейност,  пътуването и пребиваването на морето бе чудесно.

   След внесена заявка  от наша страна за превоз и спазвайки правилата за достъп до железопътен транспорт на лица с увреждания и лица с ограничена подвижност ( във връзка с изискванията на чл. 19, пар. 1 от Регламент (ЕО) №1371/2007 г. ),  служителите на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД и Български червен кръст оказаха съдействие с осигуряване на подемно устройство-мобиллифт на гарите и специализиран транспорт между Бургас и Поморие. Това направи пътуването  леко и приятно.

Групата от ДВХФУ „ Ильо войвода“ – Кюстендил ползва услугите на обекта Здравница "Санмарина" град Поморие и ежедневните здравни грижи, оказвани от - д-р Георги Ангелов. Условията са отлични - там имаше всичко необходимо за потребителите, тъй като обекта отговаря  на стандартите по Наредба № 30 от 2004 г. за утвърждаване на медицинскистандарт "Физикална и рехабилатационна медицина" по данни на Министерство на здравеопазването към 30.11.2014 г. Получихме  подкрепа от  Дирекция "Социално подпомагане" (своевременно бе изплатена  добавката за извършеното балнеолечение или рехабилитационни услуги, която се отпуска се веднъж годишно на лица с трайни увреждания с над 90 на сто намалена работоспособност ) . Осигурени бяха средства и за придружителите.

Домуващите  - почиващи на морето, техните придружители и ръководството на Дома благодарят на всички, които спомогнаха да се реализира  почивка на море.

Направените снимки нагледно показват за проведените рехабилитации, закалителни процедури и не на последно място разходките и посещенията на различни развлекателни места в красивия град Поморие. Не случаино на пясъка те написаха името на нашия Дом.

Признателността на потребителите намира израз във вълнуващите разкази за изживяното пред останалите домуващи и своите близки.

more 2015 1
more 2015 10
more 2015 11
more 2015 12
more 2015 13
more 2015 14
more 2015 15
more 2015 16
more 2015 17
more 2015 18
more 2015 19
more 2015 2
more 2015 3
more 2015 4
more 2015 6
more 2015 7
more 2015 8
more 2015 9