logo

Пикник в местността "3 буки"

Създадена на 03 септември 2015

Мигове от пикника в местността "3 буки" в Осоговската планина.

piknik-3-buki 06
piknik-3-buki 07
piknik-3-buki 08
piknik-3-buki 09
piknik-3-buki 10
piknik-3-buki 11
piknik-3-buki 12
piknik-3-buki 13
piknik-3-buki 14
piknik-3-buki 15