Посещение в ПМГ

Група домуващи посетиха природоматематическа гимназия в града ни. Посещението е организирано по предложение на деца, членове на ученическия съвет на ПМГ ”Проф. Ем. Иванов” град Кюстендил. В групата на представители на ДВФУ „Ильо войвода” участваха Нина, Надежда, Цветелина, Сашо, Благой, Радка, Пенка, Иван Соколов, Иван Николов, Кирил, Цветелинка и двама трудотерапевти.

По време на пребиваването си в училище, една част от групата разгледа различни учебни помещения и работните места на учители, педагогически съветник и работещите в административно обслужване. Много радостни емоции за Нина, Надежда и Цветелина, създадоха места за отдих на учениците, обособени в училищните коридори.

Всички от групата присъстваха на урок по география с учениците от VII а клас. Госпожа Елеонора Ершова – учител по география, успя да ангажира не само учениците, но и домуващите.

С много нагледни материали, по интересен и лесно достъпен начин тя представи урока на тема: стопанство на Азия: развитие, фактори и съвременно състояние. Така домуващите имаха възможността не само да общуват с ученици, но и да научат интересни неща за азиатския континент.

Гостуването се проведе дни преди отбелязването на Международния ден на инвалида – 3 декември.

Учениците –доброволци успяха по нетрадиционен начин да разнообразят ежедневието на своите приятели от дома и едновременно с това да им покажат част от своето ежедневието. Накрая на „гостуването” всички си пожелаха да има нови посещения в училище, а уроците да бъдат по други предмети.

 

Благодарим на учениците, учителите и ръководството на ПМГ за предоставената ни възможност за посещение и проявеното изключително сърдечно отношение към домуващите.