Доброволци от Швейцария

В продължение на три дни през месец септември  2014 г.  в Дома пребиваваха ученици и учители от Швейцария.

Гостуването на четиринадесет доброволци от Швейцария с техните преподаватели и преводач внесе младежка глъч, сръчни ръце и усмивки в ДВХФУ „Ильо Войвода” - Кюстендил.

Те бяха при нас  - сред домуващите,  в изпълнение на благотворителен проект и са ученици в Интернационално училище Цуг и Люцерн, Кампус,  гр. Хюненберг  .

На 22, 23 и 24 септември 2014 г. Доброволците,  съвместно с домуващите и терапевтите участваха в различни организирани мероприятия и дейности – направа на мозайка от плочки,  хранилки за птички,  боядисване на ограда, почистване и подреждане на помещения за свободното време, направа на сладкиш, спортни игри и надпревари.

Работата бе задружна и спорна. В резултат на това  имаме нови придобивки, а Дома  ни придоби  по – красив облик.

Наред с трудовите дейности се организираха и спортни надпревари. С гордост можем да заявим, че домуващите са по – добри от доброволците в тениса на маса. Доброволците трябва още много да тренират, за да достигнат нивото на състезателите на дома. Демонстрирахме им играта БОЧА и ги включихме в напреварата.

На тръгване доброволците оставиха списък със своите препоръки за облагородяването на дома и си пожелаха отново да ни гостуват. Не пропуснаха да поздравят  терапевтите, работещи в дома, с тяхната всеотдайност в работата и идеите, които са научили от тях. Споделиха, че пребиваването им в Дома е било не само приятно, но и полезно, тъй като това, което са видяли и научили при нас ще го ползват  в бъдещи свои мисии.

Ръководството на Дома благодари на доброволците, домуващите и персонала за чудесно изпълнените задачи през дните на гостуване на доброволците.

Заповядайте отново при нас – Вие винаги сте добри дошли !