logo

in Рехабилитация и физиотерапия
Създадена на 18 февруари 2014

alt


Всяка седмица в ДВХФУ „ Ильо войвода“ - Кюстендил специалистите от сектор "Кинезитерапия и рехабилитация" организират групови игри с домуващите.alt


Заниманията се провеждат с профилактична, лечебна , възтановителна и рехабилитационна цел.
alt


Работещите специалисти в сектор "Кинезитерапия и рехабилитация" провеждат заниманията по лечебна физическа култура  под наслов: лечение, чрез движение.alt


В зависимост от състоянието на домуващите се провежда активна кинезетерапия – домуващият сам извършва движенивта или пасивна кинезетерапия – домуващия не  участва активно, а специалиста прилага върху него подходящи движения.

altНай –често използваните средства са: упражнения ( активни и пасивни ), масаж, обучение в дейности от ежедневния живот,  обучение в ходене и ползване на помощни средства; игри


altЕжеседмично провежданата терапия с домуващите спомага за осъществяване на  профилактика, частично възстановяване и облекчаване на състоянието на домуващите.


alt


Седмичните занимания по  кинезитерапия спомагат за  запазване на неувредените функции на организма, максимално подобряване и възстановяване на увредените функции и засегнати части, с оглед постигане на самостоятелност и независимост в ежедневния живот.

alt


Провежданите упражнения  и игровите занимания внасят разнообразие в ежедневието на домуващите и заемат важно  място в осъществяване на лечебна терапия.alt


Със своята емоционалност провежданите игри съдействат  за събуждане на интерес, приобщаване към полезни занимания и осъществяване на социално общуване между домуващите.


altРезултатите се измерват с получаване на награди и подобряване на психоемоционалното състояние на домуващите.