logo

Работа с новия тренажор

Създадена на 16 Юни 2015

alt


В Дом за възрастни хора с физически увреждания вече има MOTOmed viva 2
Това е тренажор за възрастни с електронно управление за лечение на спастични състояния, парези, мускулна слабост и ставни контрактури на горен и долен крайник , като движението е активно и пасивно.

Закупуването стана възможно благодарение на дарения. През месец декември 2014 година организирахме благотворителен концерт с участието на Илия Луков и танцови формации.  Събраните средства тогава и досъбраните след това от приятели и доброжелатели,  дадоха възможност за закупуването на MOTOmed viva2  за ДВХФУ „ Ильо войвода“ – Кюстендил.altЕжедневно уредът е полезен за домуващите. Работата на кинезитерапевтите в дома е в посока „движението е естествена форма на съществуване на живата материя”. Кинезитерапията включва използването на различни форми и методи на двигателна активност, за да възстанови дишането, кръвообръщението, движението, храносмилането, отделителната функция и други телесни функции.alt


Има три вида кинезитерапия : пасивна, пасивно-активна и активна. MOTOmed viva2 е средството, което се използва и в трите вида. Чрез този уред се осъществява механотерапия и тренировъчни занятия посредством циклични ротационни движения на горни и долни крайници от различен характер на мускулното съкращение, темпа на изпълнение и продължителност.altЗа оперативния контрол на качеството и дозировката на упражнение се използва биологичната взаимовръзка на параметрите: ъгъл на завъртане, скорост на въртене и посока на въртене. Осъществяваните тренировъчни занятия не само се харесват от домуващите, но са изключително необходими. Посредством използването на  MOTOmed viva2 се постигат:alt


Ø  Подобряване и оптимизиране на биохимичните модели на движение

Ø  Подобряване и оптимизиране на патологичен мускулен тонус

Ø  Увеличаване мускулната сила

Ø  Намаляване и премахване болката чрез увеличаване на болковия праг

Ø  Подобряване и нормализиране на координацията

altØ  Увеличаване проприоцептивната чувствителност

Ø  Повишаване издръжливостта

Ø  Увеличаване адаптационните възможности към физическа активност

Ø  Подобряване на психоемоционалното състояние

За специализирания екип на дома заниманията с MOTOmed viva2 е грижа към хората с увреждания и стремеж към постижения.

Подобряване качеството на живот на хората с физически увреждания, живеещи в Дом за възрастни хора с физически увреждания „ Ильо Войвода” гр. Кюстендил, е наша отговорност и професионален подход.

Благодарим на всички, които съдействаха, за да работим иновативно!