logo

Жизнена среда

Създадена на 18 Юли 2011

Image

На потребителите са предоставени:

Image

Параклис с 24 часов достъп. Ресторант с 60 места и лятна градина. Кетъринг и професинален кухнески блок.

ImageАвтоматизирана платформа за придвижване между първо и второ ниво на дома. Конферентна зала с ТВ и Компютърни-кътове в мрежа и с гарантиран интернет достъп. Обзаведени мултифункционакни фоайета и зали за занимания в свободното време, за хоби и бюфет.

Image

Социалните услуги, предоставяни в специализираната ни институция отговарят на следните стандарти и критерии за местоположение и материална база:

1. достъпност, добре поддържана битова и околна среда;

2. достатъчно спални помещения, помещения за социални контакти, помещения за хранене, санитарни помещения и други с улеснен достъп до тях;

3. наличие на помощни средства за комуникация, на подходящи указателни табели за настанените лица със слухови, зрителни или други физически затруднения, както и на монтирани системи за повикване, снабдени с леснодостъпен бутон за алармен сигнал, навсякъде, където е необходимо;

Image

4. предоставяне за всяко настанено лице на спално помещение, мебелирано и оборудвано по подходящ начин съобразно установените потребности на лицето и неговия личен избор;

5. осигурени отопление, осветление, снабдяване с вода и вентилация на помещенията, съобразно санитарните норми и изискванията за безопасност;

6. спазване на санитарните и хигиенните норми за контрол върху разпространението на инфекции съобразно действащото законодателство