Арт занимания през месец юли

През месец юли 2017 година в Дома се проведоха няколко арт занимания, насочени към разкриване на  творческите способности на потребителите.
Организатори на арт ателието са работещите в Дома и нашият най - нов член на клуба на доброволеца и приятел - Бисер Кирилов.
 
Бисер Кирилов е художник от школата  "Новите майстори", ръководена от известния кюстендилски учител и художник  Евгени Серафимов. Бисер е завършил Художествената академия - София, а през 2017 година реализира свой проект. Целта му е да организира арт ателие с хора с увреждания, като ги мотивира да изработят  в заедност нещо значимо за дома, с което да допринесат за грижата за себе си и за уюта на дома.

При провеждането на всяко едно от заниманията, ние - организаторите за пореден път разбрахме, че всяка стъпка в творческия процес на хора, които не са уверени в своите възможности трябва да бъде фокусирана и сбита, за да се случи отново - отново да има желание да  участва и да учи нови методи за изразяване на себе си.

По този начин ние съумяхме да  владеем мотивацията, използваща знанието за скромни умения, като висока чувствителност. Именно тази чувствителност ние разграничихме в следните стъпки от дейности:
 
Настройване на сетивата - създаване на усещане за ангажираност с процеса на създаване на нещо ново;
 
Осъзнаване на  качеството на прекараното време - пространство, подходящо време за активност;
 
Изваждане на рутината - насърчаване на необичайните и нови начини;
 
Изследователско търсене - посрещане на невинността на начинаещия;
 
Отчитане на появяващото се като партньор  - повишаване на осъзнаването за "кръговост" във връзката с появяващата се творба.

Крайните резултатите са на лице: подобрено самочувствие сред домуващите, изява на способности в рисуването и обновен интериор на нашия Дом.
Ръководството на Дома изразява задоволство от заниманията на участниците и им благодари. Постигнатото задължава заниманията да продължат и за напред.