Условия за пребиваване

- краткотрайно настаняване до 3 месеца
- настаняване за неограничено време.
- Възможност за домашен отпуск до 3 месеца със запазване на мястото. Възможности за настаняване на лица над 18 годишна възраст с:

- физически увреждания ( ширпкопрофилно ), но умствено съхранени;

- с физически увреждания, с пост клинични проблеми - нуждаещи се от клинично патрониране или от рехабилитационни услуги

Обгрижването на пребиваващите може да бъде: - дневно с нощно дежурство, - индивидуално с 24-часово дежурство.