logo

Такси за пребиваване

Цените за домуване се определят според Тарифи по закона за МДТ >> 70% от дохода на лицето ( тук не се включва добавката за чужда помощ ).
Цените на допълнително предлаганите услуги се разработват по специална схема,

Прочети още …

Условия за пребиваване

Настаняване

Настаняването е регламентирано от Социалното министерство със съответните нормативни документи.
Приема в институцията се осъществява със Заповед от Дирекция социално подпомагане.

Прочети още …

Условия за пребиваване

Създадена на 21 Юли 2017

- краткотрайно настаняване до 3 месеца
- настаняване за неограничено време.
- Възможност за домашен отпуск до 3 месеца със запазване на мястото. Възможности за настаняване на лица над 18 годишна възраст с:

- физически увреждания ( ширпкопрофилно ), но умствено съхранени;

- с физически увреждания, с пост клинични проблеми - нуждаещи се от клинично патрониране или от рехабилитационни услуги

Обгрижването на пребиваващите може да бъде: - дневно с нощно дежурство, - индивидуално с 24-часово дежурство.