logo

Арт терапия “Това, което ме прави красив”

Създадена на 04 Юли 2024

krasota 13“Красотата е абстрактна характеристика. Има много начини, по които да бъдете красиви, както отвътре, така и отвън. Когато нещо във вас е привлекателно за другите, независимо дали това е външният ви вид, интелигентността ви, личността ви или добротата ви, това е нещо красиво. Избройте няколко начина, по които сте красиви, както отвътре, така и отвън.” - това е поредната задача за потребителите.

Темата на Арт терапевтична сесия "Това, което ме прави красив", проведена в първите дни на месец юли 2024 година се фокусира върху самопознанието и позитивното себеприемане.
krasota 14Ползите за потребителите са няколко:
- работа със самочувствието: Изписването на нещата, които правят някого красив, помага за укрепване на положителния образ за себе си. Това упражнение насърчава участниците да се фокусират върху своите силни страни и уникални качества.
- развитие на самосъзнание: Попълването на списъка изисква от потребителите съсредоточено да помислят за своите качества и характеристики, което подпомага самосъзнанието и разбирането на собствената личност.
- емоционално освобождаване: Арт терапията предоставя безопасен начин за изразяване на емоции. Когато домуващите мислят и пишат за това, което ги прави красиви, те могат да освободят потиснатите позитивни чувства.

Тази тема е отличен начин за насърчаване на позитивното мислене и за изграждане на добро самочувствие чрез изкуството.
Ето как домуващите показаха какво у тях ги прави красиви:

krasota-1
krasota-10
krasota-11
krasota-12
krasota-13
krasota-14
krasota-15
krasota-2
krasota-3
krasota-4
krasota-5
krasota-6
krasota-7
krasota-8
krasota-9