logo

“Доброто огледало”

Създадена на 10 Юни 2024

ogledalo 10В поредно проведената Арт терапия потребителите бяха инструктирани да си изберат рисунката, която най-много им харесва. След това задачата им бе да превърнат негативната ситуация или незавършената рисунка в нещо позитивно. Всички работиха усърдно, а ползите за домуващите могат да се охарактеризират по следния начин:
- развитие на креативността: използваната техниката насърчава иновативното мислене и креативността, като участниците се учат да виждат нови възможности и решения в привидно негативни ситуации.
- подобряване на емоционалната регулация: трансформирането на негативни образи в положителни може да помогне на участниците в регулирането на своите емоции и справянето с негативни чувства по конструктивен начин.
- фокусиране върху положителното: трансформиращата техника подпомага фокусирането върху позитивните аспекти на живота и развиване на умение за виждане на доброто в трудни ситуации.
ogledalo 9- развитие на умения за решаване на проблеми: процесът на трансформация изисква аналитично мислене и решаване на проблеми, което може да бъде полезно в ежедневието.
- социални умения и работа в екип: насърчаване на сътрудничеството, комуникацията и разбирателството между участниците.
Трансформиращата техника често се използва в арт терапията и психологическата практика, за да помогне на участниците да видят позитивните страни на ситуациите и да развият умения за справяне с трудности.
Представяме Ви работите на участниците в Арт терапията, проведена на 9 юни 2024 година.

ogledalo-1
ogledalo-10
ogledalo-11
ogledalo-12
ogledalo-13
ogledalo-14
ogledalo-15
ogledalo-2
ogledalo-3
ogledalo-4
ogledalo-5
ogledalo-6
ogledalo-7
ogledalo-8
ogledalo-9