logo

Арт терапия “Изгради си приятел”

Създадена на 02 Юни 2024

priateli 10Приятел - значи да обичаш,
да подкрепяш и да страдаш!
И под ударите на живота,
да падаш и да ставаш!

Приятел трудно се намира,
изгодата по-силна е, така е!
Но в трудните моменти се разбира
кой приятелството знае!

                           Мариета Байкушева

priateli 9 CopyПри провежданата в първите дни на месец юли 2024 година терапия потребителите имаха за задача да изобразят човека, когото си представят за идеален приятел. На участниците бе възложено и да опишат качествата, които смятат, че трябва да притежава техния приятел
Провежданата терапевтичната дейност е изключително полезна за развиването на социални умения по няколко начина:
- самоосъзнаване и самоизразяване: Задачата помага на участниците да се замислят за собствените си нужди и желания в приятелството. Това насърчава самоосъзнаването и умението да изразяват своите мисли и чувства.
- разбиране на междуличностните отношения: Чрез визуализирането и описването на качествата на идеалния приятел, потребителите имат възможност да се замислят какви са важните аспекти на здравите и положителни междуличностни връзки.
- емпатия и разбирателство: Когато участниците обсъждат своите произведения и описания с останалите, те се учат да разбират и уважават чуждите гледни точки и преживявания, което би развило емпатия и умение за ефективна комуникация.
- креативност и проблемно решаване: Арт терапията предоставя креативен подход за решаване на проблеми и мислене извън рамките, което може да бъде приложено и в социални ситуации.
-емоционална регулация: Арт терапията често помага на потребителите да се справят с емоционалния си стрес и да изразяват емоциите си по здравословен начин, което е ключово за успешните социални взаимоотношения.
Тази форма на арт терапия предоставя безопасна и подкрепяща среда, в която участниците могат да изследват и развиват своите социални умения по начин, който е както забавен, така и терапевтичен.
Всички участващи потребители изпълниха поставената им задача. Ето работите им:

priateli-10
priateli-11
priateli-2
priateli-3
priateli-4
priateli-5
priateli-6 -1
priateli-6
priateli-7 - 1
priateli-7
priateli-8
priateli-9