logo

“Поемане на отговорност”

Създадена на 20 май 2024

race 12В последните дни на месец май 2024 година се проведе поредната арт терапия. Темата е формулирана така: “Аз поемам отговорност за собствените си действия. А задача на участващите бе: "в изобразените ръце нарисувайте или напишете различните начини, по които поемате отговорност за вашите действия.“
Арт терапията може да помогне на потребителите да визуализират и изразят различните начини, по които поемат отговорност в живота си.

race 13Чрез рисуване или писане върху изобразените ръце, те могат да изразят своите мисли, чувства и действия, свързани със задълженията и отговорностите им.

 

Това може да помогне за осъзнаване на техните собствени методи за поемане на отговорност.

Участниците могат да се почувстват по-осъзнати и емоционално подготвени да се справят с предизвикателствата в техния живот.
Проведената терапевтичната дейност позволява на домуващите да осъзнаят своите силни страни, както и да идентифицират области, в които имат желание да подобрят уменията си.

Представяме Ви работите на участниците.

 

 

 

 

 

race-1
race-10
race-11
race-12
race-14
race-2
race-3
race-4
race-5
race-6
race-7
race-8
race-9