logo

Почистване на река Драговищица

Създадена на 19 май 2024

migracia 2На 18 май 2024 година Сдружение Балканка организира почистване от битови отпадъци по река Драговищица в участъка на Българска територия. За девета поред година сдружението продължавас последователната си политика насочена към реките в специален режим на риболов в България, а именно реки, в които е забранено задържането на екземпляри от местната речна балканска пъстърва. Целта е да се заостри вниманието върху два основни проблема – незаконния риболов и замърсяването с битови отпадъци на речните корита. Инициативата бе подкрепена от община Кюстендил.
migracia 3Участваха десетки доброволци, граждани, както и представители на различни организации. Дом "Ильо Войвода" подкрепи иноциативта и шестима наши представители участваха в почистването.Още в началото на акцията доброволците попаднаха на няколко сметища покрай речното корито и събраха над 100 чувала с различни битови отпадъци.
migracia 4

 

Сдружение „Балканка” всяка година организира акции в различни части от България, като основното послание, което се опитват да предадат е: „Да върнем живота в реките ...”. Основна мисия на сдружението е опазването на биологичното разнообразие в българските реки, с фокус върху опазване и възстановяване на популациите от балканската(македонската) пъстърва.
Почистването на река Драговищица имаше за цел и да отбележи и Световния ден на мигриращите риби.

 

 

migracia-1
migracia-2
migracia