logo

Здравословна и безопасна работа е осигурена в Дома

Създадена на 18 май 2024

zdrave 4На 17-ти май 2024 година отговорникът по здравословни и безопасни условия на труд в Дома - Росица Живкова - на длъжност специалист социални дейности, запозна работещите с рисковете на работното място.

Всички работещи в Дома са запознати с Наредбата за качество на социалните услуги - Стандарти и критерии за качество на интегрираната здравно-социална услуга, която е един от нормативните актове, регламентирани в Закона за социалните услуги.

zdrave 3Целта му е да създаде условия за повишаване на качеството на социалните услуги и тяхната ефективност в подкрепа на хората, които ги ползват. За постигането на този приоритет основен акцент е поставен върху професионалната подготовка на служителите, които предоставят социални услуги, и осигуряването на възможности за тяхното обучение, кариерно и личностно развитие.

В Дома стриктно се спазват изискванията на Наредбата и за работещите са осигурени подходящо работно облекло, медицинско сабо с противохлъзгаща подметка, ръкавици, маски, осигуряване на индивидуална и групова супервизии (съгласно критерий 10. 3, индикатори 127 и 128 на Приложение 16 от Наредба за качество на социалните услуги - Стандарти и критерии за качество на интегрираната здравно-социална услуга). Наличието на ЗБУТ в Дома съдейства за безупречно изпълнение на задълженията на персонала и обгрижване на потребителите с отговорност.

zbut-1
zbut-2
zbut-3
zbut-4
zbut-5
zbut-6
zbut-7
zbut-8