logo

Арт терапия “Гергьовден”

Създадена на 03 май 2024

praznici 5Гергьовден има своя духовен смисъл – почитанието на светеца великомъченик Свети Георги, но притежава и един твърде популярен символ – гергьовското агне.
Именно това бе днешната (03.05.2024) тема. Потребителите на дома, дни преди Гергьовден, изработиха овце по интересен и креативен начин, както и оцветиха иконата на “Свети Георги Победоносец” на хартиен носител.

Имаше и дискусия, припомняне на историята за самия празник и иконите, посветени на него

Празникът Гергьовден е празник, натоварен с голяма обредна символика. Магическа и предпазна функция има почти всяко действие на този ден. Започва лятната половина на годината, която ще приключи на Димитровден. Започва време на труд, на усилена работа по полето, нивите, градините, кошарите. От това, което ще се направи през този период, зависи какьв Димитровден ще дойде, тоест какьв плод ще даде трудьт на хората, каква почивка и благополучие ще последват. Пеят се песни за св. Георги, от когото се очаква да донесе берекет и благополучие през пролетта.

praznici 2Икони
Свети Георги Победоносец е рисуван като воин. Почти винаги е на бял кон и забива копие в устата на ламята. Известно е и паралелното изображение на Св. Георги и Св. Димитър - на коне, галопиращи надясно, облечени във военно облекло: с къса туника и хламида, въоръжени с копия. При Св. Георги се открояват колчан (калъф за носене на стрели) и кръгъл щит. Той поразява с копието си звяр, подобен на крокодил, а Св. Димитър убива змей, увиващ се около дърво.
Всеки участник намира полза от участието си в една от следните насоки:

- споделяне и общуване - проявяването на такава активност може да насърчи социалното взаимодействие и споделянето на опит между участниците, което е важно за изграждане на връзки и подобряване на комуникацията на домуващите.
- духовно въздействие - оцветяването на иконата на Св. Георги Победоносец може да бъде духовно обогатяващо за потребителите, които могат да открият връзка с традициите и религиозните си убеждения.
- създаване на пространство за изразяване - арт терапията създава безопасно пространство, в което участниците могат да изразят себе си без страх от осъждане или критика. Това е особено важно за тези, които се чувстват неразбрани или изолирани.

Ето:

praznici-1
praznici-10
praznici-11
praznici-12
praznici-13
praznici-2
praznici-3
praznici-4
praznici-5
praznici-6
praznici-7
praznici-8
praznici-9