logo

“Камера за моменти снимки”

Създадена на 03 май 2024

kameri 7Интересна и малко провокираща бе темата за поредната Арт терапия, а именно: “Камера за моменти снимки”

Потребителите мотивирано се заеха с направата на своите камери за моментни снимки, като имаха за задача и да изобразят чрез рисунки мигове, моменти - всичко, което им е любимо и/или интересно. Тези рисунки служат за кадри от камерата.

Процесът на създаване на камерите може да бъде терапевтичен, като домуващите се освобождават от негативни емоции и стрес. Те имат възможност да изразят себе си и да се погледнат от друг ъгъл. Това би помогнало за по-доброто им разбиране за себе си, както и свързването със своите собствени емоции.

Посредством настоящата трапевтична дейност участниците могат да изработят нещо уникално и личностно, отразяващо техния вътрешен свят и важни моменти от живота им.

Ето вижте как участниците в проведената на 1 май 2024 година терапия намериха вдъхновение и удоволствие в изкуството и представиха любими моменти

kameri-1
kameri-10
kameri-11
kameri-12
kameri-13
kameri-2
kameri-3
kameri-4
kameri-5
kameri-6
kameri-7
kameri-8
kameri-9