logo

Арт терапия “Подготовка за 24-ти май”

Създадена на 22 април 2024

bukvite 2Звуци край мене се леят.
Идат от извор дълбок.
Влизат в речта ми и пеят
като планински поток.

Дали ни двамата братя
азбука – стройно хорце.
Низали буквички злато
с острото паче перце.

 

bukvite 1

Скъпи прославени знаци,
букви на славеев глас
в горските гъсти шубраци,
с обич изучих ви аз.

Пиша ви в дълги редици.
Нижа ви в белия лист,
буквички – златни пчелици,
птички в небесната вис.

Калина Малина

 

bukvite 3

 В края на месец април 2024 година потребителите мотивирано започват с подготовката за 24-ти май - Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост.

В проведената арт терапия на тема : "Нашата азбука" те имаха за задача да изработят украса, изобразяваща българската азбука, както и светите братя Кирил и Методий. Всеки участник си припомни честването на празника с любими песни и незабавими стихове, а след това оцветиха буквите, изрязаха ги и ги залепиха.

Ето:

bukvi-1
bukvi-10
bukvi-11
bukvi-12
bukvi-13
bukvi-14
bukvi-15
bukvi-2
bukvi-3
bukvi-4
bukvi-5
bukvi-6
bukvi-7
bukvi-8
bukvi-9