logo

Левски — дивен великан!

Създадена на 19 февруари 2024

bezsmartie 2

Над Родината издига
стан хайдушкият Балкан —
неговия ръст достига
Левски — дивен великан!

Левски — верен вожд народен,
смел Апостол и храбрец,
предан, чист и благороден,
за правдив живот борец.

Той с потайни комитети
вред родината покрил,
в тези комитети светил —
лъч Апостола им бил.

А османските потери,
като кучетата зли,
душели да го намерят
с тъмни помисли-стрели.

levskiЛевски с тях се разминавал —
тук търговец, там овчар.
Тук с чалма ефенди ставал,
там с кобила — въглищар.

Със соколов поглед виждал,
крачел със сърце на лъв.
Свободата ни съзиждал —
сред опасностите — пръв.

На бесило бил обесен.
Но безсилен бил врагът.
Възвишил се е до песен
Левски в стръмния си път.
Асен Босев

 

На 19 февруари 2024 година в залата за свободно време проведохме тържество, по повод 151 години от безсмъртието на Васил Левски.

Прочетохме стихове и песни за Апостола. Неговите думи са актуални и днес. Те са пример за нас!

Поклон !

besmartie-1
besmartie-10
besmartie-11
besmartie-12
besmartie-13
besmartie-14
besmartie-15
besmartie-16
besmartie-17
besmartie-18
besmartie-19
besmartie-2
besmartie-20
besmartie-3
besmartie-4
besmartie-5
besmartie-6
besmartie-7
besmartie-8
besmartie-9