logo

“Това, което ме прави уникален”

Създадена на 11 Декември 2023

razli4ni 1Арт терапията, проведена на 11 декември 2023 година е с тема “Това, което ме прави уникален”.
Задачата, поставена на потребителите е: “Нарисувайте себе си в средата на листа. След това в балончетата отстрани напишете нещата, които ви правят уникални и различни!"
razli4ni 3С това се цели:
Изследване на лични ценности: Пюпроцесът на определяне на това, което ги прави уникални, може да насърчи участниците да разгледат и подчертаят своите ценности и
важни аспекти от тяхната личност; подобряване на междуличностните отношения.
razli4ni 2

Арт терапията с тема "Това,което ме прави уникален" може да подпомогне в изграждането на: по-положителни и подкрепящи междуличностни отношения, като участниците споделят своите уникални черти с другите и разбират индивидуалността на останалите; за изграждането на позитивен жизнен подход, като насърчава потребителите да се фокусират върху своите силни страни и успехи.

 

Участниците изпълниха задачата, което се вижда от техните работи.
Ето вижте ги:

unikalen-1
unikalen-10
unikalen-11
unikalen-12
unikalen-13
unikalen-14
unikalen-15
unikalen-16
unikalen-17
unikalen-18
unikalen-2
unikalen-3
unikalen-4
unikalen-5
unikalen-6
unikalen-7
unikalen-8
unikalen-9