logo

"Значимост и зачитане"

Създадена на 04 Декември 2023

dieti 24

На 3 декември 2023 година в Дома проведохме дискусия на тема: "Значимост и зачитане".....кой ни поздравява с Честит празникна този ден?.


dieti 22В залата за свободно време всеки един от присъстващите домуващи можеше да изрази своето становище.

Наши гости без отправена покана на проведената дискусия бяха госпожа Венелина Богданова - експерт на Агенция за социално подпомагане, със своя екип Корнелия Милева - Бизнес Едюкейшън Клуб

След проведения разговор и обсъждане накратко предложенията бяха обобщени на флипчарт дъската.
Всичко, което е написано там ще бъде взето впредвид от ръководството на Дома и ще се потърси съдействие от висшестоящи институции.

Фактите, че в неделния ден - 3 декември 2023 година -  в международния ден за хората с увреждания - се осъществява посещение на социална институция, в която живеят хора с ясна позиция за своето достойно живеене.Това е една пълноценна среща за две страни, които имат какво да обменят като информация и да бъдат взаимно полезни.
За нашите гости присъствието на такава среща и в такъв ден е показател за зачитане на другия и значимостта на хората, живеещи в институции.
dieti 19

А ние ( потребители и персонал)  за  поредна година  показахме своето присъствие и напомниха "тук сме"!.

Предоставяме Ви кратко резюме за участието на представителя на АСП в дискусията

 

 

 

 

 

dieti-1
dieti-10
dieti-11
dieti-12
dieti-13
dieti-14
dieti-15
dieti-16
dieti-17
dieti-18
dieti-19
dieti-2
dieti-20
dieti-21
dieti-22
dieti-23
dieti-24
dieti-3
dieti-4
dieti-5
dieti-6
dieti-7
dieti-8
dieti-9