logo

“Капан за сънища”

Създадена на 26 Ноември 2023

kapan 1Интересно и необичайно задание имаха да изпълнят потребителите, участващи в арт терапията, проведена на 26 ноември 2023 година. Задачата гласеше следното:
„Опишете и нарисувайте вашите негативни емоции, мисли и преживявания вътре в капана за сънища, а извън него – позитивните. След като направите това задраскайте негативните преживявания, които ще останат вътре в капана.“
Този подход в арт терапията може да бъде полезен в няколко аспекта:
✓ Визуализация на промяна: Разделението на пространството в капана и извън него позволява на участниците да визуализират границата между отрицателните и положителните аспекти на техните преживявания.
kapan 3✓ Фокус върху положителните страни: Чрез рисуването и описването на позитивни емоции извън капана, участниците могат да акцентират върху алтернативите и ресурсите, които имат за справяне с трудностите.
✓ Символично изчистване: Задраскването на негативните преживявания в капана може да бъде символичен акт на освобождаване от трудностите и тяхното преодоляване.
✓ Създаване на план за промяна: Процесът може да бъде използван като начало за създаване на конкретен план за промяна или стратегии за справяне с негативните чувства, емоции и преживявания.
Арт терапията с тема „Капан за сънища може да бъде индивидуализирана и адаптирана според нуждите на участниците, предоставяйки им инструменти за самооткриване и преодоляване на предизвикателствата в техния емоционален живот.
Ето как представиха (с рисунка и думи) негативните си емоции, мисли и преживявания - вътре в капана за сънища, а извън него те поставиха положителните такива.

kapan-1
kapan-10
kapan-2
kapan-3
kapan-4
kapan-5
kapan-6
kapan-7
kapan-8
kapan-9