logo

Съвместна дейност

Създадена на 19 Ноември 2023

kolegi 7На 17-ти ноември 2023 година два мултидисциплинарни екипа проведоха колегиална среща - Дом “Ильо войвода” и Център за социална рехабилитация и интеграция в село Лозно
Шестнадесет домуващи имат възможност да посещават седмично дневна услуга и по този начин увеличаваме специализираната дейност в посока индивидуализиране и себеопознаване.

Двете социални услуги изготвят индивидуална оценка на потребностите от подкрепа и индивидуален план за подкрепа на всеки потребител на социални услуги.
Съвместната дейност допринася за по-разширен обхват на социалните и здравни фактори, за повече идейност в работния процес.

kolegi-1
kolegi-10
kolegi-11
kolegi-2
kolegi-3
kolegi-4
kolegi-5
kolegi-6
kolegi-7
kolegi-8
kolegi-9