logo

Срещи с Катя Хаджийска

Създадена на 19 Ноември 2023

atelieta 20През втората половина на ноември 2023 година в Дома ни гостува Катя Хаджийска.

Сътрудничеството ни с Artelie"KeT"- Майстор Катя Хаджийска е дългогодишно.

Признателни сме на Катя за поредно организираните ателиетата в Дома - Работа с глина и Шивачество

Благодарим!

glina-1
glina-10
glina-11
glina-12
glina-13
glina-2
glina-3
glina-4
glina-5
glina-6
glina-7
glina-8
glina-9