logo

Към себе си

Създадена на 14 Ноември 2023

opisanie 2Когато си на дъното на пъкъла,
когато си най-тъжен, най-злочест,
от парещите въглени на мъката
си направи сам стълба и излез
Когато от безпътица премазан си
и си зазидан в четири стени,
от всички свои пътища прерязани
нов път си направи и пак тръгни.
Светът когато мръкне пред очите ти
и притъмнява в тези две очи
сам слънце си създай и от лъчите му
с последния до него се качи.
Трънлив и сляп е на живота ребусът,
на кръст разпъва нашите души.
Загубил всичко, не загубвай себе си –
единствено така ще го решиш!
                                            Дамян Дамянов

На 9-ти и 10-ти ноември 2023 година нашият психолог Мариана Котова в два следобеда проведе Социално-психологически тренинг на тема: Комуникация и поставяне на граници

Целта на тренинга е да подобри комуникацията в групата и да създаде доверие между участниците, така че да могат да се сработват в екипи, да общуват лесно с други хора, както и да разчитат на партньори в дадени ситуации, тъй като човек не може винаги да прави всичко самостоятелно. Същевременно да поставят граници с потребителите в социалната услуга, с цел превенция от набеждаване, манипулация и размиване на професионалните задължения с приятелски.

opisanie 1С постигане на целта се благоприятства решаването на следните задачи:
 Подобряване на процеса на комуникация в групата;
 Създаване на доверие между участниците;
 Осъзнаване на себе си като екип, давайки част от себе си, за общото благо;
 Осъзнаване на важността на обучението и прилагането му на практика;
 Получаване както на емоционално, така и на физическо удовлетворение от обучението и постигнатите резултати;

opisanie 3Тренингът бе с продължителност 80 минути  А ето в какво се изразява неговата актуалност:
Хората ежедневно обменят информация, като чрез комуникацията получават знания и се разбират помежду си. Ето защо общуването, обменът на информация е актуален процес и винаги ще бъде, тъй като хората не могат да съществуват без да комуникират едни с други. Човешките отношения се изграждат на база доверие, то трябва да го има както в семейните, така и в работните,и в приятелските отношения. В една семейна система, трябва да има доверие между съпрузите, за да функционира правилно, в една работна среда трябва да има доверие между служителите, за да могат да работят в екип, за да има ефективност от тях. Поставянето на граници е много важен елемент в социалната сфера, тъй като тези професии са силно рискови за появата на Бърнаут синдром. Много е важно да се разграничат взаимоотношенията и да не бъдат на основата на приятелство, а на професионализъм, а именно: потребител – служител.
Защо са важни комуникацията и поставянето на граници: Елиът Арънсън определя човека като „социално животно“, тъй като хората ежедневно се срещат и комуникират с други хора. За да бъде ефективна и достоверна комуникацията, трябва да има и поставяне на граници, защото не всяка информация, която е в пространството е достоверна.
На участниците бяха връчени грамоти и мотивиращи награди, а именно - всеки участник да намери отговор на въпроса: Какъв съм аз и как помагам на другите?

 

opisanie-1
opisanie-10
opisanie-11
opisanie-12
opisanie-13
opisanie-14
opisanie-15
opisanie-16
opisanie-17
opisanie-18
opisanie-19
opisanie-2
opisanie-20
opisanie-21
opisanie-22
opisanie-23
opisanie-24
opisanie-25
opisanie-26
opisanie-27
opisanie-28
opisanie-29
opisanie-3
opisanie-30
opisanie-31
opisanie-32
opisanie-33
opisanie-34
opisanie-35
opisanie-36
opisanie-37
opisanie-38
opisanie-39
opisanie-4
opisanie-40
opisanie-41
opisanie-42
opisanie-43
opisanie-44
opisanie-45
opisanie-46
opisanie-47
opisanie-48
opisanie-49
opisanie-5
opisanie-50
opisanie-51
opisanie-52
opisanie-53
opisanie-54
opisanie-6
opisanie-7
opisanie-8
opisanie-9