logo

“Какво расте на дървото”

Създадена на 24 Октомври 2023

cvetove 5Темата на арт терапия е “Какво расте на дървото”. Тя се проведе в края на месец октомври 2023 година, когато есента е обагрила в различни цветове листата на дърветата.
cvetove 6Задачата гласеше следното:„Нарисувайте това, което расте на дървото. Рисунката може да бъде както реалистична, така и фантастична.“
Арт терапията с това условие може да помогне на участниците да изразят своите мисли, чувства и въображение по различен начин.
Чрез този процес потребителите могат да:
1. Изразят емоции: Рисуването на различни елементи, растящи на дървото може да бъде начин да се изразят чувства като радост, тъга, страх или надежда.
2. Рефлектират върху растежа и промените: Участниците могат да асоциират символично какво расте на дървото със стъпките в техния собствен живот, както и с промените, които преживяват.
3. Развият креативността си: Позволявайки на потребителите да изобразяват фантастични елементи, арт терапията насърчава творческото мислене.
4. Импровизират и експериментират: В процеса си на творене потребителите могат да експериментират с различни стилове и техники на рисуване, което подпомага изразяването им по нов и уникален начин.
5. Развиват самосъзнание: Участниците изследват своите вътрешни усещания и мисли, докато рисуват, което води до по-добро самосъзнание.
Общо казано, тази тема и подходът могат да бъдат много полезни за развитието на емоционалното и творческото изразяване на участниците.
Представяме творбите на участниците.

cvetove-1
cvetove-2
cvetove-3
cvetove-4
cvetove-5
cvetove-6
cvetove-7
cvetove-8