logo

Такси за пребиваване

Цените за домуване се определят според Тарифи по закона за МДТ >> 70% от дохода на лицето ( тук не се включва добавката за чужда помощ ).
Цените на допълнително предлаганите услуги се разработват по специална схема,

Прочети още …

Условия за пребиваване

- краткотрайно настаняване до 3 месеца
- настаняване за неограничено време.
- Възможност за домашен отпуск до 3 месеца със запазване на мястото. Възможности за настаняване на лица над 18 годишна възраст с:

Прочети още …

Настаняване

Настаняването е регламентирано от Социалното министерство със съответните нормативни документи.
Приема в институцията се осъществява със Заповед от Дирекция социално подпомагане.

Прочети още …
       

          Представяне

ДПЛФУ "Ильо Войвода" Кюстендил ПредставянеДПЛФУ се намира в тихият курортен град Кюстендил, прочут с минералните си извори от хилядолетия. Разположен е сред приятни простори и прекрасни гледки, недалече от Осоговската планина и овощните градини. За нуждите на пребиваващите са изградени сгради с прилежащ парк и инфраструктура, която е основно ремонтирана, санирана и модерно обзаведена, съгласно европейските изисквания. ДПЛФУ "Ильо Войвода" гр. Кюстендил, цели да осигури на домуващите от страната възможност да водят пълноценен живот в достъпна и позитивна среда, обградени от внимание и грижи.