Тарифа и начин на заплащане

11. 07. 18

Image

Цените за домуване се определят според Тарифи по закона за МДТ >> 70% от дохода на лицето ( тук не се включва добавката за чужда помощ ).

Image

Цените на допълнително предлаганите услуги се разработват по специална схема, отчитаща осигурените услуги и нивото на комфорт предоставяно на потребителите, както и специалните исисквания на всеки индивид, съгласувани с лекарските предписания, там където това е необходимо. Ценовата листа, отчитаща стойностите на доброволните здравноосигурителни вноски ще бъде отворена за допълнително договаряне в бъдеще.