Продължителност и условия за пребиваване

11. 07. 18

Image

- краткротрайно настаняване до 3 месеца - настаняване за неограничено време. - Възможност за домашен отпуск до 3 месеца със запазване на мястото.

Image

Image

Възможности за настаняване на възрастни лица над 18 годишна възраст с физически увреждания ( ширпкопрофилно ), но умствено съхранени;: - с физически увреждания - с постклинични проблеми - нуждаещи се от клинично патрониране - нуждаещи се от рехабилитационни услуги

Image

Обгрижването на пребиваващите може да бъде: - дневно с нощно дежурство, - индивидуално с 24-часово дежурство,

Image