Общ капацитет

11. 07. 18

Image

Със заповед РД 01 - 218/24.02.2010 г. на изпълнитуелния директор на Агенция за социално подпомагане капацитетът на Дом за възрастни хора с физически увреждания е намален от 95 на 90 места. В момента живеят в него 26 мъже и 64 жени.

Image

Настаняването е регламентирано от Социалното министерство със съответните нормативни документи. За повече информация се обърнете към съответната Дирекция социално подпомагане по постоянен адрес.

Image