Спектакъл "Червената шапчица"

Създадена на 11 Юни 2021

На 11 юни 2021 година в Дом "Ильо Войвода" се проведе
спектакъл "Червената шапчица".

По своята същност спектакъла е образователен проект със социална насоченост, представен от Савина Стойчева и със специалното участие на деца от група "Мак" на ДГ " Славейче" - Кюстендил.

След старателна подготовка е направен декор, разпределени са и ролите на героите от приказката.

Спектакълът е проведен успешно, изпълнени са целите:
- създаде благоприятна среда за потребителите в дома, като им се даде шанс да участват в процеса на себеизразяване
- предоставени реални възможности за
развитие на комуникативните способности чрез иницииране и комуникация
- осъществена работата в екип и развиване на талантите на домуващите

Благодарим на автора на проекта и децата от ДГ " Славейче".

Вие ни дадохте не само възможности за изява, но много вяра и кураж в нашето ежедневие