Честити рождени ден!

Честването на рожденните дни в Дома е вече утвърдила се традиция и всеки домуващ очаква идването на неговия празник.
А това означава по специална обстановка, подаръци и пожелания:

Грижи и неволи забрави,
празника с усмивка посрещни!
Дните да минават и да не тежат,
годините да се трупат, но да не личат!

Честити Рожденни дни!

Пожелаваме  с всяка измината година
да имате предимствата на старостта:
мъдрост, спокойствие и вяра
 и предимствата на младостта:
сила, надежда и красота!