logo

“Гледка през прозореца”

Създадена на 09 Октомври 2023

gledka 1Заниманието на потребителите по арт терапия на тема “Гледка през прозореца" протече спокойно, всеки взе активно участие.
Формата на терапията беше свързана с изобразяването на това, което потребителите виждат през прозореца. А с това се цели постигането на следното:
 - Изразяване на визуални възприятия: Потребителите изразяват своите уникални визуални възприятия на това, което виждат през прозореца. Този процес им позволява да се изразят по индивидуален начин и да споделят това, което ги впечатлява.
- Съзерцателност и настоящ момент: Задачата насърчава съзерцателността и осъзнаването на сегашния момент. Този аспект на арт терапията може да помогне на участниците да се свържат с тяхната текуща реалност и да се освободят от стреса.
- Рефлексия и самоосъзнаване: Изобразяването на това, което биха видели през прозореца може да насърчи самоосъзнаването. Участниците могат да размишляват върху техните предпочитания и как те отразяват интересите и стойностите им.
gledka 3- Изразяване на чувства и емоции: Прозорецът може да бъде символ на прехода и връзката между вътрешния и външния свят. Потребителите могат да изразят чувствата и емоциите, които преживяват, гледайки през него.
- Обогатяване на творческите умения: Тази форма на арт терапията може да насърчи развитието на творческите умения на домуващите, независимо от техния опит в изкуството. Те могат да усъвършенстват техниките си и да се изразяват по нови начини.
Всеки един от участниците в терапията нарисува по различен начин, това което вижда от "своя" прозорец.
Ето мигове от заниманието, проведено на 9 октомври 2023 година.

gledka-1
gledka-2
gledka-3
gledka-4
gledka-5
gledka-6
gledka-7
gledka-8