logo

“Какво виждам в тъмното”

Създадена на 09 Октомври 2023

gledka 2

 Провеждането на арт терапията на тема „Какво видях в тъмното“ предоставя възможност за широко самоизследване и разгръщане на вътрешния свят на потребителите, като същевременно насърчава творческия процес и душевното благополучие.
С нея се предоставя възможност за: изследване на подсъзнателните процеси, изразяване на страхове и тревожности, самоосъзнаване и разбиране, креативност, обогатяване не комуникацията.
Основната цел бе изследване на подсъзнателните процеси. Темата на „тъмното“ често се асоциира с неизвестното и подсъзнателното. Този вид терапия подпомага участниците да изразят и проучат тези аспекти от своята психика, които обикновено са скрити или неизявени.
Предлагаме Ви работите на потребителите, които те направиха в началото на месец октомври 2023 година.

strah-1
strah-2
strah-3
strah-4
strah-5