logo

“Рисувам човека, когото обичам”

Създадена на 07 септември 2023

suma “Рисувам човека, когото обичам” - това е темата на поредната арт терапия с домуващите, проведена на 7 септември 2023 година
Целта на терапията е изразяване на любов и признание, премахване на стреса, подобряване на самочувствието, разкриване на скрити чувства и подобряване на комуникацията.
Потребителите участваха с удоволствие, проявиха интерес към поставената задача и се включиха активно.
Задачата гласеше следното “Нарисувай някого, когото обичаш”.
Всеки от тях нарисува човека, към когото изпитва такива чувства и разказа за това.
Процесът на терапията може да бъде изключително полезен за изразяване на емоции и изграждане на връзки.
Този вид терапия може да подпомогне: изразяването на любов и признание, премахването на стреса; подобряване на самочувствието, подобряване на комуникацията; разкриване на скрити чувства.

Предлагаме Ви да се запознаете с творбите на участващите потребители.

pavlina-1
pavlina-10
pavlina-11
pavlina-12
pavlina-13
pavlina-14
pavlina-2
pavlina-3
pavlina-4
pavlina-5
pavlina-6
pavlina-7
pavlina-8
pavlina-9