Днес е празник най-велик

Създадена на 25 Май 2021

Пеят весели деца,
светят чистите лица
и с божури във ръцете,
с клончета и росно цвете
дружно виеме венци
за безсмъртните предци.
Днес е празник най-велик,
ден на нашия език
и славянските народи,
ден на Кирил и Методий.
С техни букви всеки ден
ние пишем и четем
книжки български, чудесни
с приказки и родни песни.

 

Грее весело небето
над Балкана и полето,
чуруликат пойни птички
край гори и край рекички.
И в ръцете с росно цвете
ние кичим ликовете
на учителите – братя,
да ги славим по земята –
вредом, докъдето стига
родна реч и родна книга!


 

В Дома отдаваме заслужена почит и уважение към всеки български празник.
На 24 май 2021 години, хубавото пролетно време позволи тържеството за най - българският празник - 24 май, да се проведе на открито - на двора на Дома - пред залата за свободно. време.
То бе организирано по различно, защото имаше програма и домуващите споделиха своите знания .А това се оказа многообразно - от четене и рецитиране на любимо произведение, до направа на обичана буква от азбуката. Затова надслова на тържеството бе: "За празника - с признателност и познание".
В следващите снимки сме съхранили моменти от тържеството.