24 май

Създадена на 25 Май 2021

Азбука мила
кой с любов дари ни?
Кой ни даде сила
в робските години?
В нощите тирански
мрака кои пробуди?
Кой рода славянски
с писменост събуди?
Кой към светлината тръгна да ни води?
Солунските братя
Кирил и Методий!

В навечерието на 24 май - "Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура ина славянската книжовност" с домуващите се проведе социално психологически тренинг. Всеки един домуващ намери най-подходящото място за себе си в него: с песни, стихове или оцветяване на ликовете на двамата солунски братя
Така в Дома отпразнувахме 24 май 2021 година. Ето моменти от Празника.