Денят на Рождения ден!

4 февруари 2021 година - това е Денят на Рождения ден! Организатори са сектор "Социален", а всички ние го посрещнахме с хронологията на историческите данни, празнична програма, добри думи, много пожелания, подаръци и не на последно място равносметка.

Най - добре тя може да се открой в думите на нашия директор - госпожа Анелия Милошева

"Тринадесетият директор съм - вече десет години съм начело на социална институция, в която общуването е в основата на работния процес и микроклимата на живеене, институция, която има душа и знае кой да работи за нея и кой няма място в нея.

Живеещите тук вече имат мечти, реализират мечтите си, имат своите стремежи за образование, трудова заетост, приятелства, планове за пътувания, спортни изяви.

Община Кюстендил е добър стопанин на сградния фонд на социалната институция - от строежа и до днес. Уютът в Дома е нашата ежедневна отговорност.

За десет години - десет часове няма да бъдат достатъчни да обхвана постиженията и промяната, която работещите тук внасят всеки ден със своята професионална дейност в секторите - медицински, социален, психологичен, трудовотерапевтичен, кинезитерапевтичен, хранителен, хигиенен - участия във форуми с безброй грамоти, участия в спортни надпревари, изработване на подаръци с послания...
Рожденият ден на Дом "Ильо войвода" е пътеводителят на истинската социална дейност - обединявайки в комплекс всеки сектор допринесе за една незабравима седмица на активност във всяка област на човешка изява, получаваме всеки ден пожелания с добри думи на признателност, подаръци, имаме толкова много приятели и съмишленици - не сме сами!

Думите не достигат, когато искаме да Благодарим, но знаем как да продължим - с работа, с отговорност и топлина в душата, за да има Дом, за да има реализирани мечти, за да има човечност завинаги!"


Честит ни юбилей!

 

Номинации в петнадесет различни направления от многообразния облик на Дома  и потребителите .