Кинезетерапия и здраве

През слънчевите и топли летни дни заниманията по кинезетерапия в Дома се провеждат навън - в просторния и уютен наш двор.
Целта им е да отстранят отрицателните емоции у домуващите, вследствие на тяхното заболяване.
Провежданите игри съдействат за мобилизиране силите на домуващите, разнообразяване на ежедневието и създаване на добро настроение.
Като във всяка игра има елементи на издръжливост, благородна надпревара и постигане на нови успехи.
Домуващите участват с интерес и желание в тях. Предлагаме Ви моменти от провежданите игри с кинезетерапевтите на Дома.