Интересно, полезно и приятно!

Направата на плодова салата е идея от провежданите уроци по английски език по нетрадиционен, но интересен и забавен начин - папагалски - повтаряме думите и знаем повече...

Анета, Илиана, Михаил, Александър, с учител Ана Михайлова всяка сряда провеждаме "Папагалски английски", но настоящата сряда - 12 август 2020 година е различна защото:приготвяме отново плодова салата, плодовете се изговарят на английски, но поканени са приятели на плодова салата, за да им се похвалим с наученото...и всички заедно да опитаме приготвеното!

Благодарим на Ана Михайлова, благодарим и на ръководството на Дома за предоставената ни възможност да се учим, работим и да се забавляваме!