Заедно срещу COVID-19

Намираме се в извънредно положение, поради наличието на корона вируса. Възрастните хора са застрашени

Ето какво още трябва да знаем за вируса, рисковете от него и какво да правим. Вижте