Мартенички за бодрост, здраве, сили

Малък Сечко свъсен кихна
и замина си далече.
Баба Марта се усмихна
и на Слънчо светъл Рече:

”Хайде, Слънчо, ставай сине
цяла зима спа на воля,
а сега поля градини
тебе чакат и се молят.

 

Чакат да ги стоплиш, сине,
да поникнат буйни ниви.
По дворове, по градини
да разцъфнат бели сливи.

Чакат вече и децата
те са палави и мили
разтвори им сърчицата
влей им бодрост, здраве, сили.”

На 1 март празнуваме Баба Марта - един от най-почитаните български обичаи с хилядолетна традиция.На този ден хората, дърветата и животните се закичват за здраве и успех с мартеници, направени от пресукан бял и червен конец.
Децата от групите "Слънчо" и "Пипи" на детска градина "1юни" в Кюстендил, посетиха ДПЛФУ " Ильо Войвода", гр.Кюстендил. Не за първи път децата посещават Дома - между детската градина и социалната институция има дългогодишно сътрудничество. Всяко пребиваване е един урок за уважение и признателност към възрастните и болните хора.

Детска градина "Първи юни" гостува при нас  с омесена пита, кошница с мартеници и празнична програма с песни, стихотворения и жизнерадост.
Директорът Анелия Стоймирова поздрави домуващи и работещи с мартенско пожелание за здраве, радости и дълготрайно приятелство между институциите, което ни учи на гостоприемство, на добруване и приятно общуване.
С посещението си в началото на месец март 2020 година в Дома, децата "подариха" много ведрост и надежда на потребителите.
Благодарим Ви деца, благодарим Ви наши малки и мили приятели!