Празнуваме рожден ден на нашия Дом!

49 годишнината от създаването на нашия Дом  бе отбелязана подобаващо от потребители и работещи в първите дни на месец февруари 2020 година.

Хронологията на данните показва, че началото е поставено през месец февруари 1971 г., като Дом на инвалида в град Кюстендил. Във времето Дома е преминал през редица трансформации, за да стигнем до днес - Дом за пълнолетни лица с физически увреждания 
Институцията е създадена с единствената хуманна и благородна цел – да осигури такива условия на живот, така че хората над 18 години настанени в него, да получат обслужване на качествено ниво, с истинско човешко отношение, битова среда, хранене съгласно индивидуалното здравословно състояние и условия за свободен режим на обитаване.
Празникът на една социална институция, която е устойчива във времето, има своята дългогодишна история и своите традиции, които се изпълняват от все повече мотивирани работещи хора и домуващи. Ето защо нашият Рожден  ден премина с много емоции, спомени, веселие, с традиционно  вкусната и изключително красива торта. А специално подготвените пана със снимки от годините, направи тържеството  мило и вълнуващо.

Благодарим на всички приятели, които помогнаха Празникът да го има!