Толерантност – това е добродетел

На 16 ноември се отбелязва Международният ден на толерантността.През 1996 година, Общото събрание на ООН призовава страните членки, да почитат датата за ден на толерантността, като с дейности да разпространяват идеята за разбирателство между народите.
В Дома отбелязахме деня - 16.11. 2019 година заедно с ученици на Природоматематическа гимназия "Професор Еманиул Иванов" със заместник-директор г-жа Михаела Владимирова. Те  взеха участие в дискусията за толерантността в ежедневието - за разпространение на равенството, подобряването на условията на живот, отричането на дискриминацията.

С присъствието си в Дома и със своето поведение и действия учениците показаха, че Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на нашите форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност.

Нея я подпомагат знанията, откритостта, общуването и свободата на мисълта, съвестта и убежденията.
Толерантност – това е хармония в многообразието. Това не е само морален дълг, но и политическа и правна потребност.

Толерантност – това е добродетел, която прави ежедневието ни не само приятно, но разнообразно и интересно.

Благодарим Ви деца!